Maatregelen Corona virus (COVID-19)

Wij willen u bij deze graag op de hoogte brengen van onze maatregelen m.b.t. het corona virus (COVID-19).
Onze servicemonteurs blijven voorlopig beschikbaar!
Om de dienstverlening van onze klanten en partners te kunnen continueren blijven wij bereikbaar en beschikbaar, zoals u dat van ons gewend bent.
Dit geldt voor zowel interne als externe werkzaamheden.

We volgen te allen tijde de richtlijnen en adviezen van het RIVM of andere daartoe aangewezen overheden op.

Onze monteurs zullen bij (externe) werkzaamheden als volgt te werk gaan:

  • Onze monteurs zullen bij aankomst gebruik maken van latex-handschoenen en mondkapjes.
  • De handschoenen en mondkapjes worden na het verrichten van de werkzaamheden direct weggegooid.
  • Tijdens de werkzaamheden houden onze monteurs, voor zover mogelijk, een fysieke afstand aan van circa 1.5 meter van u en uw medewerkers.
  • Foresta Trading maakt zelf de afweging of de te verrichten werkzaamheden door één of twee monteurs verricht moeten worden. Mochten er twee monteurs vereist zijn, dan verrichten wij de werkzaamheden uitsluitend met onze eigen monteurs. Uw medewerkers mogen onze monteurs dus niet bijstaan tijdens de door ons te verrichten werkzaamheden.

Zolang als de richtlijnen van het RIVM, of andere daartoe aangewezen overheden, gelden blijven wij deze maatregelen hanteren.
Wij plaatsen een nieuw bericht en/of een update zodra er nieuwe maatregelen worden getroffen, of de huidige maatregelen worden verworpen.

Wij stellen ons, met inachtneming van de genoemde maatregelen, flexibel op. Dat wil zeggen, mocht u speciale verzoeken en/of eisen hebben dan houden wij daar rekening mee.
Mocht u willen dat wij op een specifieke manier te werk gaan: bijvoorbeeld door de te repareren producten op te halen en/of te brengen:
Dan horen wij het graag!